Szanuję Twoją Prywatność

Korzystając ze strony www.atiro.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Ponieważ szanuję Twoje prawo do prywatności, opracowałam ten dokument. Prezentuje on zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach mojego serwisu.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z mojego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W większości przypadków będą to podstawowe dane teleadresowe. Wypełnienie i wysłanie zamówienia lub formularza rejestracyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Zgromadzone przeze mnie dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane jakimkolwiek firmie lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywać‚ będzie na mnie z mocy obowiązującego prawa.

WGLĄD I ZMIANA DANYCH

W każdej chwili masz możliwość wglądu i poprawy swoich danych lub usunięcia wszystkich zgromadzonych przeze mnie danych. W tym celu wystarczy napisać do mnie na adres kontakt@atiro.pl.

PLIKI COOKIES

Niektóre obszary mojego serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji, pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę oraz nie usuwania z dysku. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z mojego serwisu przez użytkowników.

PUBLIKOWANE MATERIAŁY

Na stronie mogą pojawić się informacje branżowe, statystyczne oraz prasowe. Wówczas wyłączne prawo do publikowanych materiałów posiada ich autor oznaczony każdorazowo przy publikacji. Do pozostałych materiałów publikowanych na stronie www.atiro.pl wszelkie prawo posiada jej właściciel, Patrycja Bujalska, chyba że przy materiale zaznaczono inaczej. Nie zależnie od formy, przedruk i publikacja materiałów znajdujących się w moim serwisie, wymaga się podania ich źródła w następującej postaci (aktywny bezpośredni link bez tagu ref="nofollow"):

ŹRÓDŁO: www.atiro.pl