Zasady terapii

Kontrakt terapeutyczny

Relacja terapeutyczna jest szczególnym rodzajem relacji międzyludzkiej, a jej zasady są unormowane w tak zwanym „kontrakcie terapeutycznym”. Kontrakt zawierany jest na pierwszym spotkaniu po uzgodnieniu dalszych kroków terapii.

Tajemnica terapii

Wszystko to, o czym rozmawiamy podczas sesji, objęte jest tajemnicą. Nie udzielam też informacji rodzinie.

Pacjenta nie obowiązuje dyskrecja, może mówić o swojej terapii co chce i komu chce.

Ramy terapii

Spotkania odbywają się w określonym dniu i godzinie. Sesja zaczyna się i kończy punktualnie o umówionej godzinie. W razie spóźnienia, nie przedłuża się czasu spotkania.

Umówioną sesję można odwołać lub przesunąć na inny dzień najpóźniej na 24 godziny przed terminem i wówczas opłata może być zwrócona lub zaliczona na poczet sesji w późniejszym terminie. Sesje nie odwołane lub odwołane z mniejszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem podlegają pełnej opłacie.

Superwizja

Pracę terapeutyczną poddaję superwizji, czyli konsultuję ją z innym doświadczonym psychoterapeutą, aby czegoś nie przeoczyć i wykluczyć ewentualne zakłócenia. Superwizja odbywa się anonimowo, bez danych osobowych pacjenta i informacji, które mogłyby doprowadzić do jego identyfikacji.

Zasady terapii on-line

Terapeuta zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Treść sesji jest poufna. Terapeuta ani klient nie mogą pod żadnym pozorem ujawniać osobom trzecim treści sesji bez pisemnej zgody obu stron. W szczególności nie jest dopuszczalne nagrywanie bądź rejestrowanie sesji, przez klienta lub terapeutę, bez pisemnej zgody obu stron.

W pokoju, w którym odbywa się psychoterapia (zarówno w gabinecie psychoterapeuty jak i klienta) nie może być osób trzecich. Istnieje możliwość włączenia do psychoterapii lub konsultacji innych osób, np. partnera po uzgodnieniu z terapeutą.

Terapeuta może superwizować sesje z klientem, ujawniając jej treść swojemu superwizorowi, w sposób uniemożliwiający identyfikację klienta.

W przypadku podejrzenia zagrożenia życia klienta lub osób trzecich, terapeuta może odstąpić od zasady zachowania poufności w celu ochrony życia i zdrowia osób zagrożonych.

Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron treści lub informacji pozyskanych podczas sesji lub wykonanie nagrania sesji, bez pisemnej zgody drugiej strony, może być powodem do dochodzenia przez stronę swoich praw na drodze sądowej.

Płatność za sesję należy uregulować z góry, najpóźniej dzień przed sesją oraz przesłać potwierdzenie mailem. Brak potwierdzenia dokonanej opłaty jest jednoznaczny ze zrezygnowanie z sesji. Dogodny termin sesji można uzgodnić mailowo lub telefonicznie.

Opłaty należy dokonać za pomocą zakładki Zakupy On-line

Umówioną sesję można odwołać lub przesunąć na inny dzień najpóźniej na 24 godziny przed terminem i wówczas opłata może być zwrócona lub zaliczona na poczet sesji w późniejszym terminie. Sesje nie odwołane lub odwołane z mniejszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem podlegają pełnej opłacie.